Đăng kí

Mẫu đăng ký :

Họ tên: Nguyễn Thi A

Ngân hàng vietcombank: 07311000511796

Chi nhánh: Hải Phòng

sdt: 0974003091
Email: abc@gmail.com

Đăng ký dự án: kolo

Rồi gửi vào mail: minhnhat_ts@yahoo.com