Màu sắc _Colorsblock

//colorsblock.java
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.geom.Rectangle2D;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.geom.Rectangle2D;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class ColorsBlocks extends JPanel{
  public void paint(Graphics g) {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;

    Dimension d = getSize();
    g2.translate(d.width / 2, d.height / 2);

    Color[] colors = {
      Color.white, Color.lightGray, Color.gray, Color.darkGray,
      Color.black, Color.red, Color.pink, Color.orange,
      Color.yellow, Color.green, Color.magenta, Color.cyan, Color.blue
    };

    float size = 25;
    float x = -size * colors.length / 2;
    float y = -size * 3 / 2;

    // Show all the predefined colors.
    for (int i = 0; i < colors.length; i++) {
      Rectangle2D r = new Rectangle2D.Float(
          x + size * (float)i, y, size, size);
      g2.setPaint(colors[i]);
      g2.fill(r);
    }

    //a linear gradient.
    y += size;
    Color c1 = Color.yellow;
    Color c2 = Color.blue;
    for (int i = 0; i < colors.length; i++) {
      float ratio = (float)i / (float)colors.length;
      int red = (int)(c2.getRed() * ratio + c1.getRed() * (1 - ratio));
      int green = (int)(c2.getGreen() * ratio +
          c1.getGreen() * (1 - ratio));
      int blue = (int)(c2.getBlue() * ratio +
          c1.getBlue() * (1 - ratio));
      Color c = new Color(red, green, blue);
      Rectangle2D r = new Rectangle2D.Float(
          x + size * (float)i, y, size, size);
      g2.setPaint(c);
      g2.fill(r);
    }

    // Show an alpha gradient.
    y += size;
    c1 = Color.red;
    for (int i = 0; i < colors.length; i++) {
      int alpha = (int)(255 * (float)i / (float)colors.length);
      Color c = new Color(c1.getRed(), c1.getGreen(),
          c1.getBlue(), alpha);
      Rectangle2D r = new Rectangle2D.Float(
          x + size * (float)i, y, size, size);
      g2.setPaint(c);
      g2.fill(r);
    }

    // Draw a frame around the whole thing.
    y -= size * 2;
    Rectangle2D frame = new Rectangle2D.Float(x, y, size * colors.length, size * 3);
    g2.setPaint(Color.black);
    g2.draw(frame);
  }

  public static void main(String[] args) {
    JFrame f = new JFrame();
    f.getContentPane().add(new ColorsBlocks());
    f.setSize(350, 250);
    f.show();
  }
}
Kết quả là:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s