TÍNH TIỀN LƯƠNG

/*
Khoa CNTT-DHTN cần quản lý việc thanh toán tiền lương cho các cán bộ giáo viên trong khoa. Để quản lý được, thì nhà quản lý cần có những thông tin như sau:
- Với mỗi cán bộ giáo viên, có các thông tin như sau: lương cứng, thướng, phạt, lương thực lĩnh và các thông tin cá nhân của mỗi cán bộ giáo viên
- Các thông tin cá nhân của mỗi cán bộ giáo viên: Họ và tên, năm sinh, quê quán.
1. Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý các thông tin cá nhân về mỗi cán bộ giáo viên
2. Xây dựng lớp CBGV ( cán bộ giáo viên) để quản lý các thông tin về mỗi cán bộ giáo viên
3. Xây dựng các phương thức : nhập, hiển thị các thông tin cá nhân của mỗi cán bộ giáo viên
4. Tính lương thực lĩnh cho mỗi cán bộ nếu công thức tính lương được tính như sau:
Lương thực lĩnh=Lương cứng + thưởng - phạt

Code:*/
import java.io.*;
class Nguoi
	{
		 protected String hvt,qq;
		 protected int ns;
		 Nguoi(){}
	} 
class CBGV 
	{
		 protected int lc,tg,ph,tl;	
		 CBGV(){} 
		 Nguoi gv;
	}
class QuanLy
	{
		static String nhapgt()throws IOException
			{
				String str;
				DataInputStream stream = new DataInputStream(System.in);
				str =stream.readLine();
				return str;
			}
		static void nhap(CBGV cbgv)throws IOException
			{
				cbgv.gv=new Nguoi();
				System.out.println("Thong tin cua Giao vien ");
		    System.out.print("Ho ten: ");
			  cbgv.gv.hvt=nhapgt();
		  	System.out.print("Nam sinh: ");
		  	cbgv.gv.ns=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
			  System.out.print("Que quan: ");
			  cbgv.gv.qq=nhapgt();	 
		  }
	  static int tinh(CBGV cbgv)throws IOException
		  {
		  	System.out.print("Luong cung: ");
		  	cbgv.lc=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
		  	System.out.print("Thuong: ");
		  	cbgv.tg=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
		  	System.out.print("Phat: ");
		  	cbgv.ph=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
		  	return cbgv.lc+cbgv.tg-cbgv.ph;
		  }
		static void hienthi(CBGV cbgv)
			{
				System.out.println("Ho ten: "+cbgv.gv.hvt);
				System.out.println("Nam sinh: "+cbgv.gv.ns);
				System.out.println("Que quan: "+cbgv.gv.qq);
				System.out.println("Thuc linh: "+cbgv.tl);
			}
		public static void main(String args[])throws IOException
			{
				int n;
				System.out.print("So giao vien: ");
				n=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
				CBGV GV []=new CBGV[n];
				System.out.println("--------NHAP THONG TIN---------");
				for(int j=0;j<n;j++)
					{	
						System.out.println("Giao vien thu "+(j+1));
						GV[j]=new CBGV();	
						nhap(GV[j]); 
						GV[j].tl=tinh(GV[j]);   
					}
				int d=0;
				System.out.println("----------HIEN THI ---------- ");
				for(int j=0;j<n;j++)
					{
						System.out.println("----------------------- ");
						hienthi(GV[j]);
					}
			}
	}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s