VĂN BẢN

/*
Để xử lý văn bản người ta xây dựng lớp văn bản có thuộc tính riêng là một xâu ký tự. Hãy:
1. Xây dựng các toán tử tạo lập: VanBan(), VanBan(String st)
2. Xây dựng phương thức đếm số từ của một xâu.
3. Xây dựng phương thức đếm số ký tự H (không phân biệt chữ thường, chữ hoa) của xâu.
4. Chuẩn hoá một xâu theo tiêu chuẩn (Ở đầu và cuối của xâu không có ký tự trống, ở giữa 
xâu không có hai ký tự trắng liền nhau).

Code:*/
import java.io.*;
class VanBan
	{
		protected String str;
		VanBan(){}
		VanBan(String st)
			{
				str=st;
			}
		public static void main(String args[])throws IOException
			{
				String st;
				System.out.print("Nhap xau: ");
				DataInputStream stream = new DataInputStream(System.in);
				st =stream.readLine();
				VanBan VB =new VanBan(st); 
				System.out.println("So tu trong xau la: "+dem(VB));
				System.out.println("So kt H (hoac h) trong xau la: "+demkt(VB));
				VB.str=ChuanHoa(VB);
				System.out.println("Xau chuan hoa: "+VB.str);
			}
		static int dem(VanBan vb)
			{
				int d;
				vb.str=ChuanHoa(vb);
				if (vb.str.charAt(0)==' ') d=0;
				else d=1;
				for (int i=0;i<vb.str.length();i++)
					if (vb.str.charAt(i)==' '&&vb.str.charAt(i+1)!=' ')
						d++;
				return d;
			}
		static int demkt(VanBan vb)	
			{
				int d=0;
				for (int i=0;i<vb.str.length();i++)
					if (vb.str.charAt(i)=='H'||vb.str.charAt(i)=='h')
						d++;
				return d;
			}
		static String ChuanHoa(VanBan vb)
			{
				StringBuffer vbn=new StringBuffer (vb.str);
				while(vbn.charAt(0)==' ') vbn=vbn.delete(0,1);
				while(vbn.charAt(vbn.length()-1)==' ') 
					vbn=vbn.delete(vbn.length()-1,vbn.length());
				for (int i=1;i<vbn.length();i++)
					while (vbn.charAt(i)==' '&&vbn.charAt(i+1)==' ')
						vbn=vbn.delete(i,i+1);
				return(vbn.toString());
			}
	}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s