ĐA GIÁC

/*
1. Hãy xây dựng lớp DaGiac gồm có các thuộc tính 
- Số cạnh của đa giác
- Mảng các số nguyên chứa kích thước các cạnh của đa giác
Các phương thức: 
- Tính chu vi
- In giá trị các cạnh của đa giác.
2. Xây dựng lớp TAMGIAC kế thừa từ lớp DaGiac, trong đó viết đè các hàm tính chu vi và xây dựng thêm phương thức tính diện tích tam giác
3. Xây dựng một ứng dụng Java để nhập vào một dãy gồm n tam giác rồi in ra màn hình các cạnh của các tam giác có diện tích lớn nhất.
Code:*/
import java.io.*;
class DaGiac 
	{
		protected int soc;
		protected float mang[];
		DaGiac (){}
		DaGiac(int sc)
			{
				soc=sc;
				mang=new float[soc];			
			}
		float chuvi()
			{
				float cv=0;
				for (int i=0;i<soc;i++)
					cv=cv+mang[i];
				return cv; 
			}
	  void in()
		  {
				for (int i=0;i<soc;i++)
				System.out.println("Canh thu "+(i+1)+": "+mang[i]);
			}
	}
class TAMGIAC extends DaGiac
	{
		TAMGIAC(){}
		DaGiac tg=new DaGiac(3);
	 	float chuvi()
		 	{
			 	float cv=0;
			 	for (int i=0;i<tg.soc;i++)
					cv=cv+tg.mang[i];
				return cv;	
			}
	 	double dtich()
		 	{
			 	double dt;
			 	float p;
			 	p=(float)(tg.mang[0]+tg.mang[1]+tg.mang[2])/2;
			 	dt=Math.sqrt(p*(p-tg.mang[0])*(p-tg.mang[1])*(p-tg.mang[2]));
			 	return dt;
		  }
	}
class UngDung
	{
		static String nhapgt()throws IOException
			{
		    String str;
				DataInputStream stream = new DataInputStream(System.in);
				str=stream.readLine();
				return str;
			}
		static TAMGIAC nhaptg()throws IOException
			{
				TAMGIAC tgiac=new TAMGIAC();
				for (int i=0;i<tgiac.tg.soc;i++)
					{
				System.out.print("Canh thu "+(i+1)+":");
						tgiac.tg.mang[i]=Float.valueOf(nhapgt()).floatValue();
					}
				return tgiac;
			}	
		public static void main(String args[])throws IOException
			{
				int n;
				System.out.print("Moi ban nhap so tam giac: ");
				n=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
				TAMGIAC TG []=new TAMGIAC [n];
				for (int i=0;i<n;i++)
		 			{
						 System.out.println("Tam giac thu "+(i+1)+":");
						 TG[i]=nhaptg();
					}
				for (int i=0;i<n;i++)
	System.out.println("Dien tich tam giac thu "+(i+1)+":"+TG[i].dtich());
		 		double max=TG[0].dtich();
		 		int vt=0;
		 		for (int i=1;i<n;i++)
		 			if (max<TG[i].dtich())
		 				{
						 	max=TG[i].dtich();
						 	vt=i;
						}
		System.out.println("Tam giac thu "+(vt+1)+" co dien tich lon nhat");
		 		TG[vt].tg.in(); 
			}
	}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s