HÓA ĐƠN

 

/*
Để quản lý các biên lai thu tiền điện, người ta cần các thông tin như sau:
- Với mỗi biên lai, có các thông tin sau: thông tin về hộ sử dụng điện, chỉ số cũ, chỉ số mới, số tiền phải trả
 của mỗi hộ sử dụng điện
- Các thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện gồm: Họ tên chủ hộ, số nhà, mã số công tơ của hộ dân sử dụng điện.
1. Hãy xây dựng lớp KhachHang để lưu trữ các thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện.
2. Xây dựng lớp BienLai để quản lý việc sử dụng và thanh toán tiền điện của các hộ dân.
3. Xây dựng các phương thức nhập, và hiển thị một thông tin riêng của mỗI hộ sử dụng điện.
4. Cài đặt chương trình thực hiện các công việc sau:
+ Nhập vào các thông tin cho n hộ sử dụng điện
+ Hiển thị thông tin về các biên lai đã nhập
+ Tính tiền điện phải trả cho mỗi hộ dân, nếu giả sử rằng tiền phải trả được tính theo công thức sau:
số tiền phải trả=(Số mới - số cũ) * 750.

Code:*/
import java.io.*;
class KhachHang
	{
		 protected String hvt,sn,mct;
		 KhachHang(){}
	}
class BienLai
	{
	 	protected int csc,csm,tt;
		KhachHang kh=new KhachHang();
		BienLai(){}
		static String nhapgt()throws IOException
			{
				String str;
				DataInputStream stream = new DataInputStream(System.in);
				str =stream.readLine();
				return str;
			}
		static void nhapttr(KhachHang khsd)	throws IOException
			{
        	    System.out.print("Ho ten: ");
		    khsd.hvt=nhapgt();
		  	System.out.print("So nha: ");
		  	khsd.sn=nhapgt();
		    System.out.print("Ma cong to: ");
		    khsd.mct=nhapgt();
			}
		static void hienthittr(KhachHang khsd)
			{
				System.out.println("Ho ten: "+khsd.hvt);
				System.out.println("So nha: "+khsd.sn);
				System.out.println("Ma cong to: "+khsd.mct);
			}
	}
class QL
	{
		static void nhap(BienLai bl)throws IOException
			{
				bl.nhapttr(bl.kh);
				System.out.print("Chi so moi: ");
			    bl.csm=Integer.valueOf(bl.nhapgt()).intValue();
		  	    System.out.print("Chi so cu: ");
		      	bl.csc=Integer.valueOf(bl.nhapgt()).intValue();
			    bl.tt=(bl.csm-bl.csc)*750;
		  }
		static void hienthi(BienLai bl)
			{
				bl.hienthittr(bl.kh);
				System.out.println("Chi so moi: "+bl.csm);
				System.out.println("Chi so cu: "+bl.csc);
				System.out.println("Tien tra: "+bl.tt);
			}
		public static void main(String args[])throws IOException
			{
				int n;
				System.out.print("So khach hang: ");
				n=Integer.valueOf(BienLai.nhapgt()).intValue();
				BienLai KH []=new BienLai[n];
				System.out.println("--------NHAP THONG TIN---------");
				for(int j=0;j<n;j++)
					{	
						System.out.println("Khach hang thu "+(j+1));
						KH[j]=new Bienlai();	
						nhap(KH[j]); 
						KH[j].tt=nhap(KH[j]);   
					}
				int d=0;
				System.out.println("----------HIEN THI ---------- ");
				for(int j=0;j<n;j++)
					{
						System.out.println("----------------------- ");
						hienthi(KH[j]);
					}
			}
	}

 

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s